Article Index

Dear Library Users, if you want to borrow e-Reader at the American Library, you need to remember that:

lending is within the Library Only

 • e-Readers can only be used inside the Library.

Only registered library users can borrow E-readers. Before borrowing E-reader a library user signs a typical liability document.

 • Under no circumstances, E-reader devices can be carried out of the Library building. 

The E-reader must be in user’s care at all times and cannot be left unattended.
No content can be altered, added, deleted or copied to patron’s device.

 • The borrower can not tamper with the E-reader device or with any accessories or equipment designed for the use with the E-reader.
 • The E-reader must be returned only to return desk and handed directly to a librarian to check-in. 

It may not be left at the desk if no staff member is present. If the return desk is unattended, the borrower should find a library staff member to assist them.

 • The E-reader must not be placed in a book-drop.
 • The device will be inspected for condition and content before and after patron use.

No content can be added.

 • Any changes in condition or content while in the patron’s care will be the patron’s responsibility.
 • The patron is responsible for damage, loss or theft and added content. Costs must be paid immediately.
 • The e-reader can be used within the reading room only and cannot be loaned for usage at home.
 • E-readers cannot be returned to other branches within the library system.
 • The borrower must inform the librarian in case of any technical problems with the e-reader.

If you want to borrow e-reader you need to sign a typical commitment at the circulation desk.

Please, contact us in the case when you are going to borrow e-reader:

phone: +38-044-462-56-74

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Правила користування е-рідерами в Американській Бібліотеці імені Віктора Китастого НаУКМА

 1. Правила регламентують використання електронних читанок, що належать бібліотеці, її користувачами і є доповненням до «Правил користування бібліотекою», посадових інструкцій працівників відділу обслуговування, виступають їх невід’ємною частиною.
 2. Термін «електронна читанка» (е-читанка) (синоніми: електронний рідер, е-рідер, електронний читач книжок) використовується у цих Правилах у значенні: спеціалізований пристрій, розрахований в основному на читання електронних книжок (Kindle, Nook, Pocketbook, Sony Reader та ін., або інший гаджет, який у тому числі дозволяє читати електронні книги - IPad тощо).
 3. Право безкоштовного користування електронними читанками, що належать бібліотеці, має будь-який її зареєстрований користувач.
 4. Користування пристроями здійснюється у читальному залі бібліотеки на основі підписання Типової угоди.
 5. E-читанки видаються на термін до 2 годин без виносу з читальної зали, термін може бути подовжений 1 раз.
 6. Додому (на абонемент) е-читанки не видаються.
 7. E-читанки не підлягають видачі по міжбібліотечному абонементу.
 8. Будь-яке використання електронної читанки в протиправних цілях, у т.ч. несанкціоноване копіювання чи пересилання захищених авторським правом творів у будь-якому форматі, суворо заборонене.
 9. Бібліотека
 • надає читачам пристрої в користування;
 • забезпечує оперативне відображення завантаженого в е-читанки контенту у довідково-бібліографічному апараті, зокрема й доступному для віддалених користувачів;
 • інформує своїх користувачів про можливість використання бібліотечних пристроїв для читання електронних книг, що входять до складу бібліотечного фонду;
 • інформує своїх користувачів про нові книги, які завантажуються на е-читанку;
 • надає консультації, проводить інструктаж та навчання для користувачів щодо роботи з е-читанками;
 • поповнює контент е-читанок згідно із запитами користувачів, відповідно до профілю комплектування книгозбірні, з дотриманням вимог авторського права та умов їх придбання/передачі бібліотеці власником контенту;
 • забезпечує перевірку працівником бібліотеки справності наданого користувачеві пристрою у його присутності;
 • у випадку пошкодження, псування пристрою користувачем вимагає відшкодування збитків у передбаченому чинним законодавством України порядку («Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116);
 • залишає за собою право відмовити у наданні послуг тим, хто зловживає правилами користування Бібліотекою чи цими Правилами.

10. Користувач

10.1. має право:

 • використовувати надані бібліотекою пристрої для читання текстів, прослуховування аудіозаписів, користування іншими функціями, передбаченими технічними характеристиками пристроїв;
 • отримувати інформацію про електронні книги, доступні для читання (прослуховування) на електронних читанках бібліотеки через систему довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • отримувати консультації та практичну допомогу бібліотечних працівників, відвідувати тренінги з метою навчання роботі з електронними читанками;
 • замовити і зарезервувати за собою право користування певним пристроєм на тих же підставах, які встановлені в бібліотеці для друкованих документів;
 • подавати замовлення на поповнення контенту електронних читанок відповідно до своїх читацьких запитів та інтересів.

10.2. зобов’язаний:

 • дбайливо ставитися до отриманого в користування пристрою під час роботи з ним; оберігати пристрій від падіння та ударів, контакту з водою тощо;
 • нести відповідальність за пошкодження, втрату або крадіжку пристрою та зміну вмісту. Збитки повинні бути відшкодовані одразу після їх виявлення;
 • не додавати контент на пристрій, що наданий читачеві в користування бібліотекою; не видаляти з е-читанки і не копіювати наявний контент на власні носії або пристрої;
 • у разі виявлення технічних несправностей повідомити про них бібліотекаря;
 • не виносити е-читанку за межі бібліотеки та не залишати її без нагляду;
 • повернути пристрій безпосередньо бібліотекарю. Пристрій не може бути просто залишений на пункті видачі, якщо бібліотекар відсутній.

11. Порядок роботи з е-читанками

 • Е-читанка із завантаженим змістом каталогізується і порядок її замовлення та видачі - такий же, як і для інших документів чи носіїв інформації.
 • Е-читанка надається користувачам у порядку черги. Користувачам з особливими потребами надається право пріоритетного користування е-читанками.
 • Резервування е-читанки можливо до кінця того робочого дня, в який користувач замовив її.
 • Пристрій перевіряється бібліотекарем на справність і вміст ДО і ПІСЛЯ використання читачем. Читач несе відповідальність за пошкодження, втрату або крадіжку пристрою та зміну контенту. Збитки повинні бути відшкодовані відразу після їх виявлення бібліотекарем.
 • Для отримання пристрою в користування, користувач підписує Типову угоду.

Additional information